Sarepty

Hledám varianty 'sarepty' [ sarepty ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 17:9...dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné...
1. Královská 17:10...vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam...
Lukáš 4:26...k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |