Saraj

Hledám varianty 'saraj' [ saraj ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 11:29...a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena Milka, dcera Hárana, otce Milky a...
Genesis 11:30...žena Milka, dcera Hárana, otce Milky a JiskySaraj však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého...
Genesis 11:31...syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z...
Genesis 12:5...sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli,...
Genesis 12:11... Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Egypťané...
Genesis 12:17...velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si...
Genesis 16:1... Kananejce, Girgašejce a Jebusejce."  Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však...
Genesis 16:2...měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych...
Genesis 16:3...usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži...
Genesis 16:5... že je těhotná, začala svou paní pohrdatSaraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama...
Genesis 16:6...pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé...
Genesis 16:8...Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "HagarSarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla:...
Genesis 17:15...mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se...

Slova obsahující saraj: saraj (15) sarajáš (1) sarajina (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |