Samuelova

Hledám varianty 'samuelova' [ samuelovy (1) samuelovi (15) samuelova (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Samuel 3:9...Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv,...
1. Samuel 3:11... "tvůj služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc,...
1. Samuel 3:21...se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael...
1. Samuel 7:8...uslyšeli, dostali z Filištínů strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k...
1. Samuel 7:13...a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města...
1. Samuel 8:6..." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a...
1. Samuel 8:7...nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají....
1. Samuel 9:15...na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z...
1. Samuel 9:18...můj lid." Saul uprostřed brány přistoupilSamuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí...
1. Samuel 11:12...z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?'...
1. Samuel 12:19...Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou...
1. Samuel 16:1... že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem...
1. Samuel 16:7...jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky,...
1. Samuel 19:18...zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazilSamuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul...
1. Samuel 28:20..." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemiSamuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil....
1. Letopisů 6:13... jeho syn Elkána a jeho syn Samuel. Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš. Synové Merariho:...
1. Letopisů 6:18...synů Kehatových: zpěvák Heman, syn Joele, syna Samuelova, syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova,...
Židům 11:32... Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, DavidoviSamuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |