Samsonem

Hledám varianty 'samsonem' [ samsonovi (4) samsonem (1) samsone (4) samsona (7) samson (24) ]. Nalezeno 39 veršù.
Soudců 13:24..." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan...
Soudců 14:1...ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův.  Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si...
Soudců 14:3...neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem...
Soudců 14:5... Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když...
Soudců 14:6... náhle na něj s řevem vyskočil mladý levSamsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl...
Soudců 14:7... Svému otci ani matce ale neřekl, co udělalSamson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila...
Soudců 14:10... Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší. Když...
Soudců 14:12...společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a...
Soudců 15:1... Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou...
Soudců 15:3... ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude vina, když...
Soudců 15:6...a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu...
Soudců 15:7...jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A...
Soudců 15:10...ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!"...
Soudců 15:11...mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl...
Soudců 15:12..." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a...
Soudců 15:14...novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili...
Soudců 15:16...oslí čelist, popadl ji a pobil s tisíc mužůSamson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí...
Soudců 15:18...a nazval to místo Ramat-lechi, Čelistní vrchSamson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom...
Soudců 15:19...prorazil prohlubeň, ze které vytryskla vodaSamson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto nazval...
Soudců 15:20... Pramen volajícího, a ten je v Lechi dodnesSamson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let....
Soudců 16:1...Izrael ve filištínských dobách po dvacet let.  Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a...
Soudců 16:2...a šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj...
Soudců 16:3...protože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal,...
Soudců 16:6... jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje...
Soudců 16:7...síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami,...
Soudců 16:9...přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal...
Soudců 16:10...jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lži!...
Soudců 16:12...a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla...
Soudců 16:13...ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi...
Soudců 16:14...osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a...
Soudců 16:19...přišli a přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí...
Soudců 16:20...jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a...
Soudců 16:23..."Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do...
Soudců 16:25...A když byli v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby...
Soudců 16:26... aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupySamson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech ...
Soudců 16:27...mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane...
Soudců 16:28... kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se...
Soudců 16:30...o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na...
Židům 11:32...dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, BarákoviSamsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |