Samaritány

Hledám varianty 'samaritány' [ samaritány (1) samaritánů (1) samaritáni (3) samaritán (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 17:29...bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách. Babylóňané...
Matouš 10:5..."Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu...
Lukáš 10:33...obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut...
Lukáš 17:16...na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se...
Jan 4:9...se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid, žádáš Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány...
Jan 4:39..."Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni...
Jan 4:40...Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal...
Jan 8:48...mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |