Sýrie

Hledám varianty 'sýrie' [ sýrii (3) sýrie (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Matouš 4:24...mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované...
Lukáš 2:2...proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého...
Skutky 15:23...bratři zdraví bratry z pohanů v AntiochiiSýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás někteří od nás...
Skutky 15:41...Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve. Přišel do Derbe a...
Skutky 18:18...s Priscillou a Akvilou na zpáteční cestu do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil, dal...
Skutky 20:3...strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes...
Skutky 21:3...ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když jsme pak přistáli v Týru, kde měla loď vyložit...
Galatským 1:21... že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie. V judských církvích, které jsou v Kristu,...

Slova obsahující sýrie: asýrie (35) sýrie (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |