Súsách

Hledám varianty 'súsách' [ súsách ]. Nalezeno 18 veršù.
Nehemiáš 1:1...dvacátého roku jsem byl v královském paláciSúsách. Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s...
Ester 1:2...toho času trůnil v královském sídelním paláciSúsách. Tehdy, třetího roku své vlády, uspořádal slavnost...
Ester 1:5...i prosté, co jich jen bylo v královském sídleSúsách. Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích...
Ester 2:3...všechny krásné mladé panny do harému paláceSúsách, kde o bude pečovat královský eunuch Hegaj,...
Ester 2:5..." To se králi zalíbilo a učinil tak. V paláciSúsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira,...
Ester 2:8...královské nařízení, začalo se do paláceSúsách do Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také...
Ester 3:15...s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě Súsách zavládl rozruch. Když se Mordechaj dozvěděl o všem,...
Ester 4:8...Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu vydanéhoSúsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno...
Ester 4:16...odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny ŽidySúsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí...
Ester 8:15...čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a radost...
Ester 9:6... jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli:...
Ester 9:11... Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl král...
Ester 9:12...městě Súsách donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a zahubili...
Ester 9:13...Ester, "nechť je Židům dovoleno, abySúsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A...
Ester 9:14...na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů...
Ester 9:15...a deset Hamanových synů bylo pověšeno. ŽidéSúsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru....
Ester 9:18... a tak toho dne pořádali hody a veselice. ŽidéSúsách se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne...
Daniel 8:2...vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v provincii Elam; stál jsem v tom vidění u řeky Ulaj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |