Sára

Hledám varianty 'sára' [ sáře (3) sáry (2) sáru (8) sárou (1) sára (24) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 17:15...říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a...
Genesis 17:17...si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž...
Genesis 17:19...Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek....
Genesis 17:21... Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil,...
Genesis 18:6...řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej...
Genesis 18:9...pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host...
Genesis 18:10...dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do...
Genesis 18:11...poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (AbrahamSára byli velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.)...
Genesis 18:12...velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám...
Genesis 18:13...stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když...
Genesis 18:14...daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátímSára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála...
Genesis 18:15...dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale...
Genesis 20:2...pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro...
Genesis 20:14... dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti...
Genesis 20:16... země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů...
Genesis 20:18...děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin...
Genesis 21:1...lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára...
Genesis 21:2...jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbilSára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh...
Genesis 21:3...syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham...
Genesis 21:6...se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto letSára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom...
Genesis 21:7..." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes...
Genesis 21:9...kojit, vystrojil Abraham velikou hostinuSára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 21:12...kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v...
Genesis 23:1...rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku.  Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela...
Genesis 23:2...žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin životSára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi...
Genesis 23:19...jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v...
Genesis 24:36...a zlato, otroky a otrokyně i velbloudy a oslySára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému...
Genesis 24:67...co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji...
Genesis 25:10...od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a...
Genesis 49:31...pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam jsem...
Izaiáš 51:2...jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný,...
Římanům 9:9...právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijduSára bude mít syna." A to není vše. Z téhož muže, našeho...
Židům 11:11...stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka...
1. Petr 3:6...v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |