Sádokova

Hledám varianty 'sádokova' [ sádokova ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 15:33...let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích,...
2. Letopisů 27:1...let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích,...
2. Letopisů 31:10...kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do...
Ezdráš 7:2... syna Chilkiášova, syna Šalumova, syna Sádokova, syna Achitubova, syna Amariášova, syna Azariášova...
Nehemiáš 11:11... Sarajáš, syn Chilkiáše, syna Mešulamova, syna Sádokova, syna Merajotova, syna Achitubova, správce Božího...
Ezechiel 43:19...byl skrápěn krví, dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |