Sáby

Hledám varianty 'sáby' [ sáby (15) sábou (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Královská 10:1...přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl...
1. Královská 10:4...těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který...
1. Královská 10:10...balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do Ofiru...
1. Královská 10:13...dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem...
2. Letopisů 9:1...dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti, a tak přijela...
2. Letopisů 9:3...těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl,...
2. Letopisů 9:9...balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K tomu také Chíramovi a...
2. Letopisů 9:12...neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem...
Job 6:19...zmírají. Karavany z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v doufají, jejich důvěra je ale zamrzí - když k nim...
Žalmy 72:10...mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou. se mu všichni králové...
Žalmy 72:15...krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý den ...
Izaiáš 43:3... Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, HabešíSábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi...
Izaiáš 60:6...z Midiánu a z Efy, přijdou i všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby Hospodinovy chvály...
Jeremiáš 6:20...a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu vonný puškvorec z dálné ciziny? Nemohu...
Ezechiel 27:22...platí ti jehňaty, kozly a berany. Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem,...
Ezechiel 27:23...balzámy. Cháran, Kanne, Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody; obchodují s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |