Rybnou

Hledám varianty 'rybnou' [ rybnou (2) rybné (2) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Letopisů 33:14...od pramene Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech...
Nehemiáš 3:3...muži z Jericha a vedle nich Zakur, syn ImrihoRybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a...
Nehemiáš 12:39...podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel, věž Mea k Ovčí bráně....
Sofoniáš 1:10...a lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |