Rubenova

Hledám varianty 'rubenova' [ rubenova ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 2:10...první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn...
Numeri 2:16...vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí....
Numeri 10:18...nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův....
Deuteronomium 11:6...učinil Dátanovi a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny,...
Jozue 15:6...severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí Achor k...
Jozue 18:17...naproti průsmyku Adumim. Sestupuje ke kameni Rubenova syna Bohana, vede ke srázu severně od Bet-aravy,...
Jozue 20:8...straně Jordánu naproti Jerichu vybraliRubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z...
Ezechiel 48:7...od východu na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od východu na západ svůj podíl...
Ezechiel 48:31...brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho. Na východní straně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |