Rubenovým

Hledám varianty 'rubenovým' [ rubenovým ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 32:6...tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři...
Numeri 32:33...vlastnictví v Zajordání." Mojžíš tedy GádovýmRubenovým synům a polovině pokolení Manasesova, syna...
Deuteronomium 3:12... kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým - území od Aroeru na potoce Arnon a...
Deuteronomium 3:16...jsem dal Machirovi. Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k potoku...
Deuteronomium 29:7...zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a polovině kmene Manasesova....
Jozue 12:6...Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto...
Jozue 22:13...nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova do...
Jozue 22:15...rodu. Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova, řekli...
Jozue 22:31...se jim to. Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak Rubenovým, Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes...
Jozue 22:33...Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve...
1. Letopisů 26:32...otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |