Rubenových

Hledám varianty 'rubenových' [ rubenových ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 2:10...svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu...
Numeri 7:30... syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:35...beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne...
Jozue 13:23...také věštce Balaáma, syna Beorova. Hranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových...
Jozue 22:32...obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k synům...
Soudců 5:15...poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal...
Soudců 5:16...mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových rodech byly velké omluvy. Gileád vězel v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |