Rozvaž

Hledám varianty 'rozvaž' [ rozvažte (1) rozvážete (1) rozvážeš (1) rozvaž (2) rozvázat (5) rozvázáno (2) rozvázáni (1) rozvázána (1) rozvázali (1) rozvázal (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 44:11..." Všichni tedy rychle složili své vaky na zemrozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího...
Numeri 22:28...vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala...
1. Královská 20:22...prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za...
Izaiáš 58:6... - uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovechrozvázat ty, kdo vězí v provazech, propustit utlačované...
Matouš 16:19...na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi." Tehdy učedníky přísně...
Matouš 18:18...svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také,...
Marek 1:7...silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout serozvázat mu řemínek sandálu. jsem vás křtil vodou, ale...
Lukáš 1:64...Všichni se podivili a vtom se mu otevřela ústarozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. Na všechny...
Lukáš 3:16...někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a...
Lukáš 13:16...svázanou osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to řekl, všichni jeho...
Jan 1:27... který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v Betanii za...
Jan 11:44...měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou. "Rozvažte ho a nechte ho jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch...
Skutky 13:25...- hle, on přichází po mně! Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i...
Zjevení 9:14...Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky...
Zjevení 9:15...jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den,...

Slova obsahující rozvaž: rozvaž (2) rozvažte (1) rozvažujte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |