Rozvážný

Hledám varianty 'rozvážný' [ rozvážných (1) rozvážný (9) rozvážní (3) rozvážného (4) rozvážné (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 41:33...a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí...
Genesis 41:39...ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a...
Deuteronomium 1:13...a rozepře? Vyberte ve svých kmenech moudrérozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci."...
2. Letopisů 2:11...Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumnéhorozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám i...
Přísloví 10:13...neshody, láska všechny viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl...
Přísloví 12:16... si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihnedrozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčí o...
Přísloví 12:23...hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěšíRozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla...
Přísloví 14:8... z jeho rtů se přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat...
Přísloví 14:15...člověk za ty své. Prosťáček důvěřuje kdečemurozvážný člověk své kroky zvažuje. Moudrý je opatrný a...
Přísloví 14:18... Omezenci jsou obdařeni tupostí, korunou rozvážných je vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým, darebáci...
Přísloví 15:21...matkou pohrdá. Nerozumného těší každá hloupostrozvážný člověk drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí...
Přísloví 22:3...společné jedno: Stvořitelem obou je HospodinRozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál...
Přísloví 27:12...buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážkyRozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál...
Jeremiáš 49:7...Edomu: "Copak není moudrost v Temanu? Přišli rozvážní o rozum? Je jejich moudrost k ničemu? Obraťte se a...
2. Korintským 5:13... Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám. Kristova láska nás zavazuje....
1. Timoteus 3:2...však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmýrozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být...
Titus 1:8...ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobrarozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se pevně...
Titus 2:2...učení. Starší muži jsou střídmí, ušlechtilírozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší...

Slova obsahující rozvážný: nerozvážný (2) rozvážný (9) rozvážných (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |