Rozmysli

Hledám varianty 'rozmysli' [ rozmyslím (1) rozmyslí (2) rozmysli (2) rozmyslete (1) rozmyslet (1) rozmysleli (2) rozmyslel (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 1:10...lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby...
1. Samuel 25:17...jsme s nimi strávili, když jsme pásli stádaRozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán...
2. Samuel 24:13...Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá."...
2. Královská 16:15... Co dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu...
Jeremiáš 34:11...s tím a propustili je. Potom si to ale rozmysleli a své otroky a otrokyně, které předtím...
Jeremiáš 34:16...který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak jméno. Svého otroka i...
Joel 2:14...laskavý a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas...
Jonáš 3:9... které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého planoucího hněvu,...
Matouš 21:29...' Odpověděl: ‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten...
Skutky 5:35...na chvíli vyvést ven a potom řekl: "Izraelitérozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |