Rozestřel

Hledám varianty 'rozestřel' [ rozestřou (1) rozestři (2) rozestřel (3) rozestře (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 22:17...panna.' Zde je ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové...
Job 39:26...se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl...
Žalmy 36:11...tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo znají, svou spravedlnost na v srdci...
Žalmy 104:2...jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy...
Žalmy 105:39...v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral jeRozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm...
Izaiáš 51:13...na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze...
Izaiáš 54:2...udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky....
Jeremiáš 49:22... orel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů bude v onen den jako srdce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |