Remaliášova

Hledám varianty 'remaliášova' [ remaliášova ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 15:32... Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův....
2. Královská 15:37...aramejského krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Královská 16:1...jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův....
Izaiáš 7:4...oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova. Ano, Aram s Efraimem, totiž Remaliášovým synem...
Izaiáš 8:6...tekoucí vody Siloe a raduje se z Recina a syna Remaliášova, hle, Pán na proto přivede prudké a mohutné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |