Remaliášovým

Hledám varianty 'remaliášovým' [ remaliášovým ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 16:5...Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli...
Izaiáš 7:1...král Recin s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej...
Izaiáš 7:5...a syna Remaliášova. Ano, Aram s Efraimem, totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |