Remaliášův

Hledám varianty 'remaliášův' [ remaliášův ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 15:25...Nebatova, který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí....
2. Královská 15:27...Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a páchal, co je v...
2. Letopisů 28:6... a ten mu způsobil hroznou porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů,...
Izaiáš 7:9... Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří Remaliášův syn. Jestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |