Refajce

Hledám varianty 'refajce' [ refajce ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 14:5...přitáhl s králi, kteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim, Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni...
Genesis 15:20... Kenizejce a Kadmonce, Chetejce, PerizejceRefajce, Emorejce, Kananejce, Girgašejce a Jebusejce."...
Deuteronomium 2:11... Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |