Refajců

Hledám varianty 'refajců' [ refajců ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 2:20...Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem...
Deuteronomium 3:11...král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je to železné lože, které je k...
Deuteronomium 3:13...kraji Argob s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské...
Jozue 12:4...Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v Aštarotu a v Edrei a ovládal horu...
Jozue 17:15...lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi PerizejcůRefajců, když je vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory...
2. Samuel 21:16...proti Filištínům se unavil. Išbi-benob, potomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také...
2. Samuel 21:18...Sibechaj Chušatský zabil Safa, dalšího potomka Refajců. Když pak v Gobu začala další válka s Filištíny,...
2. Samuel 21:20... celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra...
2. Samuel 21:22...Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy...
1. Letopisů 20:4... Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipaje, potomka Refajců, a tak se podrobili. Elchanan, syn Jaírův, v jiné...
1. Letopisů 20:6...prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra...
1. Letopisů 20:8...Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti...

Slova obsahující refajců: refajců (12) refajcům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |