Refaim

Hledám varianty 'refaim' [ refaim ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 15:8...západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni...
Jozue 18:16...před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke skalnímu hřebeni...
2. Samuel 5:18... Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny...
2. Samuel 5:22...později znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč....
2. Samuel 23:13...žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní...
1. Letopisů 11:15...Davidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní...
1. Letopisů 14:9... Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit?...
Izaiáš 17:5...bude to, jako když se sbírají klasy v údolí Refaim. Zbudou z něj pouhé paběrky, jako když se češou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |