Recina

Hledám varianty 'recina' [ recina ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 15:37...proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke...
2. Královská 16:9...k Damašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl do KíruRecina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc...
Izaiáš 7:4...doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova. Ano, Aram s Efraimem, totiž...
Izaiáš 8:6...zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje seRecina a syna Remaliášova, hle, Pán na proto přivede...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |