Rechoboámovi

Hledám varianty 'rechoboámovi' [ rechoboámovi ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 12:21...bojovali s domem Izraele a navrátili království Rechoboámovi, synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží muž, tehdy...
1. Královská 12:23... Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i celému...
1. Královská 12:27...se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!" Král se tedy...
2. Letopisů 11:1... aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo...
2. Letopisů 11:3...Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem...
2. Letopisů 13:7...a zlotřilá cháska a vzepřela se Šalomounovu synu Rechoboámovi, protože Rechoboám byl ještě mladý a nezkušený...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |