Rechoboámova

Hledám varianty 'rechoboámova' [ rechoboámova ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 14:25...které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce...
2. Letopisů 12:2... Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský...
2. Letopisů 12:13...izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jménoRechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama. Jednal zle...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |