Rechoboámem

Hledám varianty 'rechoboámem' [ rechoboámem ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 12:3... Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil...
1. Královská 12:12...Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny...
1. Královská 14:30... jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka....
2. Letopisů 10:3...ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil...
2. Letopisů 10:12...Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny...
2. Letopisů 12:15...Slovech proroka Šemajáše a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala neustálá válka. Rechoboám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |