Rechoboáma

Hledám varianty 'rechoboáma' [ rechoboáma ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 3:10...další syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl...
2. Letopisů 11:17...judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil...
2. Letopisů 12:5...města v Judsku a pronikl k JeruzalémuRechoboáma i judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli...
Matouš 1:7...Šalomouna z manželky Uriášovy, Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |