Rechabův

Hledám varianty 'rechabův' [ rechabův ]. Nalezeny 3 verše.
Nehemiáš 3:14...Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu Bet-kerem. Když ji vystavěl,...
Jeremiáš 35:6...nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani...
Jeremiáš 35:14... slova? praví Hospodin. Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |