Rebekou

Hledám varianty 'rebekou' [ rebeky (2) rebeku (7) rebekou (2) rebeka (13) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 22:23... Pildaše, Jidlafa a Betuela." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru...
Genesis 24:15..." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi...
Genesis 24:29...pak odběhla a vyprávěla to rodině své matkyRebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k...
Genesis 24:30...ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten...
Genesis 24:45... ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a čerpala...
Genesis 24:51...Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého...
Genesis 24:58...ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu,"...
Genesis 24:59...se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a...
Genesis 24:61...Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a...
Genesis 24:64... Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudyRebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z...
Genesis 24:67...Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák...
Genesis 25:20... Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil seRebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou...
Genesis 25:21... protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšelRebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně...
Genesis 25:26...tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli...
Genesis 25:28...si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši,...
Genesis 26:8...z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida,...
Genesis 27:5... abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem...
Genesis 27:6...do polí lovit zvěř, aby ji přinesl IzákoviRebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem...
Genesis 27:15...připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které...
Genesis 27:46... Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi...
Genesis 28:5...k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi...
Genesis 49:31...jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která...
Římanům 9:10...vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |