Rebece

Hledám varianty 'rebece' [ rebece ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 24:53...vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary....
Genesis 24:60...s Abrahamovým služebníkem a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných...
Genesis 26:7...si pomyslel: "Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když ...
Genesis 26:35... dceru Chetejce Elona. Ty působily IzákoviRebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu...
Genesis 27:11...proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto ...
Genesis 27:42... Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |