Ramesesu

Hledám varianty 'ramesesu' [ ramesesu ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 12:37...Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhliRamesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000,...
Numeri 33:3... ráno po Hodu beránka, vytáhli synové IzraeleRamesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu....
Numeri 33:5...soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšliRamesesu a utábořili se v Sukotu. Vyšli ze Sukotu a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |