Rachab

Hledám varianty 'rachab' [ rachab ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 2:1...tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer...
Jozue 2:3...aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili...
Jozue 2:6... nevím. Běžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod...
Jozue 2:8...ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim....
Jozue 6:17...Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i všichni v jejím domě,...
Jozue 6:23..." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo...
Jozue 6:25...dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k patřili,...
Matouš 1:5... Nachšon zplodil Salmona, Salmon zplodil BoázeRachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje,...
Židům 11:31... když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s...
Jakub 2:25...na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |