Rabbi

Hledám varianty 'rabbi' [ rabbi ]. Nalezeno 14 veršù.
Matouš 23:7...zdravení na tržištích, a když je lidé oslovují: ‚Rabbi!' Vy si ale nenechte říkatrabbi', protože máte...
Matouš 23:8...oslovují: ‚Rabbi!' Vy si ale nenechte říkatrabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste...
Matouš 26:25...Jeho zrádce Jidáš na to řekl: "Jsem to snad Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli,...
Matouš 26:49...k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdrávRabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?"...
Marek 9:5...s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden...
Marek 14:45... hned přistoupil k němu a políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhli a zajali ho...
Jan 1:38...za ním. "Co hledáte?" zeptal se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se...
Jan 1:49..." řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král...
Jan 3:2...hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece...
Jan 3:26...očišťování. Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o...
Jan 4:31...a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!" On jim však řekl: " sytí pokrm, který...
Jan 6:25...pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen,...
Jan 9:2...od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil...
Jan 11:8...řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |