Rút

Hledám varianty 'rút' [ rút (20) ]. Nalezeno 20 veršù.
Růt 1:4...moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a...
Růt 1:14... Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá...
Růt 1:16...ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a...
Růt 1:18... s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak...
Růt 1:22...vrátila a s z moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě...
Růt 2:2...z Elimelechova rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat...
Růt 2:8... doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole...
Růt 2:10...a napij se vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu...
Růt 2:18... potom vymlátila a byla toho celá efa ječmeneRút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik...
Růt 2:19...jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej!...
Růt 2:21...je jeden z našich blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých...
Růt 2:22...nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami,...
Růt 2:23... dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a paběrkovala, dokud...
Růt 3:5..." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co tchyně...
Růt 3:9...leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého...
Růt 3:16... Když je naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila...
Růt 4:5...Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice,...
Růt 4:10...co patřilo Kiljonovi a Machlonovi. Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych...
Růt 4:13... jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin...
Matouš 1:5...zplodil Boáze z Rachab, Boáz zplodil ObédaRút, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |