Ráchel

Hledám varianty 'ráchel' [ ráchel ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 29:6...dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera...
Genesis 29:9...z ústí studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když...
Genesis 29:10...otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil...
Genesis 29:11...a dal stádu svého strýce Lábana napít. Nato Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že...
Genesis 29:16...měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná,...
Genesis 29:17...Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si...
Genesis 29:18...krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou...
Genesis 29:20...jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože...
Genesis 29:25...se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem...
Genesis 29:28...s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou otrokyni...
Genesis 29:30...- svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana...
Genesis 29:31...viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůnoRáchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala...
Genesis 30:1...jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře...
Genesis 30:2..."Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál...
Genesis 30:6...Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal...
Genesis 30:8...znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila...
Genesis 30:14...jablíčka mandragory a přinesl je své matce LéeRáchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch...
Genesis 30:15... která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za...
Genesis 30:22...Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a...
Genesis 30:25..."Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi:...
Genesis 31:4...a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na...
Genesis 31:14... odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce...
Genesis 31:19... (Když předtím Lában odešel stříhat své stádoRáchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil...
Genesis 31:32...si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu...
Genesis 31:33...nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo...
Genesis 31:34... Vyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu RáchelRáchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a...
Genesis 31:35.... Lában prohledal celý stan, ale nic nenašelRáchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před...
Genesis 33:1...ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi LéuRáchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s jejich dětmi...
Genesis 33:2...jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát...
Genesis 33:7...a poklonily se. Nakonec se přiblížili JosefRáchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je...
Genesis 35:16...táhli dál. Když byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli ...
Genesis 35:19...otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn praviceRáchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je...
Genesis 35:20...postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za...
Genesis 35:24... Šimeon, Levi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové Ráchel: Josef a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně:...
Genesis 46:19... a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín. Josefovi se v...
Genesis 46:22... To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodiliRáchel - celkem 14 osob. Syn Danův: Chušim...
Genesis 46:25...potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet...
Genesis 48:7...jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské...
Růt 4:11... aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď...
1. Samuel 10:2...jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže....
Jeremiáš 31:15...je slyšet křik - nářek, pláč a hořké bědováníRáchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se...
Matouš 2:18..."V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpěníRáchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se...

Slova obsahující ráchel: ráchel (43) ráchelina (1) rácheliny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |