Prozpěvujte

Hledám varianty 'prozpěvujte' [ prozpěvujte (3) prozpěvují (3) prozpěvuj (1) prozpěvovaly (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 21:17...Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studniceProzpěvujte o : Vůdcové kopali studnici, přední z lidu ji...
1. Samuel 18:7...Vesele hrály na tamburíny a drnkačky a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát...
Žalmy 32:11...se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní! Veselte se, spravedliví, v...
Žalmy 35:27...zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí,  prozpěvují zvesela, navždy říkají: "Veliký je Hospodin,...
Žalmy 149:5...ubohé! věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla Boha vyvýší,...
Izaiáš 26:19...ale ožijí, vstanou mrtvoly. Probuďte seprozpěvujte, v prachu pohřbení! Tvá rosa je jako rosa...
Pláč 3:63...šeptají. Pohleď - si sedají nebo vstávajíprozpěvují si o mně posměšky! Odplať jim, Hospodine, jak si...
Sofoniáš 3:14...a nikdo je nezděsí." Jásej, Dcero sionskáProzpěvuj, Izraeli! Raduj a vesel se celým srdcem, Dcero...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |