Protožes

Hledám varianty 'protožes' [ protožes ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 3:17... on ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu,...
1. Samuel 15:23...je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévoleProtožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!"...
1. Královská 14:9...cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzelProtožes zahodil za hlavu, hle, uvedu na dům...
Ezechiel 3:20...bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemřeProtožes ho nevaroval, zemře ve svém hříchu a jeho...
Ezechiel 16:36...milenci, před všemi svými ohavnými modlami, a protožes jim obětovala krev svých dětí, hle - shromáždím...
Ozeáš 4:6...vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznáníProtožes odmítl poznání, i odmítnu od kněžství; na...
Ozeáš 10:13...a sklízeli jste zlo, živili jste se přetvářkouProtožes spoléhal na vlastní cestu a na množství svých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |