Prostřední

Hledám varianty 'prostřední' [ prostředního (2) prostřední (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 26:28...pro rámy na zadní, západní straně PříbytkuProstřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho...
Exodus 36:33...na zadní, západní straně Příbytku. Vyrobiliprostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho...
Soudců 16:29...pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ,...
1. Královská 6:6...komory. Její spodní patro bylo široké 5 loktůprostřední 6 loktů a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější...
1. Královská 6:8...chrámu; po točitých schodech se stoupalo do prostředního para a z něj pak do horního. Když Šalomoun...
2. Královská 20:4...plakal a plakal. Izaiáš ještě ani nevyšelprostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať...
Jeremiáš 39:3... zasedli všichni velmoži babylonského králeProstřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru, rab-saris...
Ezechiel 41:7... Ze spodního patra se stoupalo do horního přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla...
Ezechiel 42:5... protože ustupovaly ochozu více než spodníprostřední místnosti budovy. Místnosti byly ve třech...
Ezechiel 42:6...zužovala od spodních místností přes ty prostřední. Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi...

Slova obsahující prostřední: prostřední (8) prostředního (2) prostředník (4) prostředníka (1) prostředníkem (2) prostředníku (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |