Prospělo

Hledám varianty 'prospělo' [ prospět (1) prospělo (1) prospěl (2) prospějí (2) prospěje (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 12:21...Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to marnosti! Hospodin...
1. Samuel 19:4...nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a...
Žalmy 30:10... volám, tebe, Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K čemu to bude, když padnu do...
Žalmy 119:71... jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůjProspělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se o...
Izaiáš 47:12... jimiž ses zabývala od mládí. Třeba ti nějak prospějí, třeba někoho vystrašíš! Vyčerpána jsi všemi těmi...
Izaiáš 47:15...žádný oheň, u něhož by se dalo posedět. Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí....
Matouš 16:26...ztratil svůj život pro , ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě...
Marek 8:36...pro a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě...
Jan 11:12...Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o...
Skutky 18:27... aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili. Mocně totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |