Propast

Hledám varianty 'propast' [ propastí (3) propasti (25) propast (5) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 1:2...nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh...
Genesis 7:11...měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala...
Genesis 8:2...nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe...
Genesis 49:25...požehná požehnáním nebes nahoře, požehnáním propasti ležící dole, požehnáním prsou jakož i lůna!...
Exodus 15:5... nejlepší z jeho jezdců v Rudém moři ztonuliPropast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá...
Exodus 15:8...vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist...
Job 28:14... kudy k ; nenajde ji na zemi mezi živýmiPropast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá...
Job 38:16...tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány...
Job 38:30...jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch propasti když zamrzne? Umíš Plejády pouty připoutat anebo...
Žalmy 69:16... nepohltí její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své...
Žalmy 71:20...znovu navrátíš, zpět vytáhneš z nejhlubších propastí! Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys ...
Žalmy 88:7...Shodils do jámy nejhlubší, do nejtemnější propasti. Dolehlo na tvé zuření, svými vlnami jsi ...
Žalmy 103:4...ze všech nemocí. On vykupuje od smrtipropasti, on korunuje láskou a něžností. On štědře...
Přísloví 8:24... od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny....
Přísloví 8:27...Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor vyměřil, oblaka když ve výšinách věšel,...
Izaiáš 24:18...Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se...
Izaiáš 51:10...Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je...
Jeremiáš 48:44... Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se...
Jonáš 2:7...země za mnou navždy zapadla. Tys všakpropasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když život...
Lukáš 8:31... Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo...
Lukáš 16:26...tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se...
Římanům 10:7...přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z mrtvých). Co tedy říká?...
Zjevení 9:1...z nebe na zem a byl dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z...
Zjevení 9:2...dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z...
Zjevení 9:11...po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině ...
Zjevení 11:7...dokončí své svědectví, ona šelma vystupujícípropasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije...
Zjevení 17:8... kterou jsi viděl, byla a není a vystoupitpropasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž...
Zjevení 20:1...sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného...
Zjevení 20:3...a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby nesváděl...

Slova obsahující propast: propast (5) propasti (25) propastí (3) propastné (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |