Prolhané

Hledám varianty 'prolhané' [ prolhaný (5) prolhaní (2) prolhané (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Přísloví 6:17...a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené očiprolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá...
Přísloví 12:19...ale jako lék. Pravdomluvné rty obstojí navždyprolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci...
Přísloví 12:22...nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstíProlhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej...
Přísloví 13:5...člověk však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost...
Přísloví 19:1...ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se...
Přísloví 26:28... sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalíProlhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu...
Izaiáš 30:9...svědectvím: Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší Hospodinovo učení. Říkají...
Micheáš 2:11...zkáze, zničeno to bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní...
1. Timoteus 4:2... aby následovali bludné duchy a démonické naukyProlhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |