Prokurátor

Hledám varianty 'prokurátor' [ prokurátoru (2) prokurátorovi (2) prokurátorem (2) prokurátora (2) prokurátor (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Matouš 27:2... Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že...
Matouš 27:11...jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?"...
Matouš 27:15...velikému překvapení vůbec na nic neodpovídalProkurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu...
Matouš 27:21...vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřítProkurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám...
Matouš 27:27...Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižováníProkurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu...
Matouš 28:14...ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli...
Lukáš 20:20... aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora. Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš...
Skutky 23:24...mezky pro Pavla a bezpečně ho dopravteprokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto...
Skutky 23:26...tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židé a chtěli...
Skutky 23:33... Ti po příjezdu do Cesareje doručili dopis prokurátorovi a předali mu Pavla. Poté, co si dopis přečetl...
Skutky 24:1...řečníkem Tertullem, aby Pavla obvinili před prokurátorem. Jakmile byl Pavel předvolán, Tertullus...
Skutky 24:10...řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravdaProkurátor tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím...
Skutky 26:30...bez těchto pout." Nato král vstal a s nímprokurátor a Bereniké a ostatní přísedící. Cestou odtud si...

Slova obsahující prokurátor: prokurátor (5) prokurátora (2) prokurátorem (2) prokurátorova (1) prokurátorovi (2) prokurátorovu (1) prokurátoru (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |