Prchněme

Hledám varianty 'prchněme' [ prchnou (2) prchněte (1) prchnete (1) prchněme (2) prchne (2) prchlo (1) prchli (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 19:4...do města, jako se krade vojsko, které s hanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval:...
Job 14:2...trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se. Přesto však z něho oči nespouštíš a k...
Žalmy 68:2...žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak...
Kazatel 8:13...se však dobře nepovede, nedlouhý život mu prchne jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však...
Izaiáš 15:9...přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete beránky...
Izaiáš 30:17...vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na...
Jeremiáš 4:5...volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte sePrchněme do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhev:...
Jeremiáš 6:1...si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínoviprchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte,...
Jeremiáš 8:14...ztratí." Na co tu ještě sedíme? Shromážděte sePrchněme do opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin,...
Jeremiáš 46:21...telata; i oni se však dají na útěk, obrátí seprchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich běd, čas,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |