Pravdomluvný

Hledám varianty 'pravdomluvný' [ pravdomluvný (10) pravdomluvní (1) pravdomluvné (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Přísloví 12:17...se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážkyPravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí...
Přísloví 12:19...jako meče, jazyk moudrých je ale jako lékPravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký...
Přísloví 14:25...bohatství, tupost hlupáků zůstane tupostíPravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale...
Matouš 22:16...s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš,...
Marek 12:14...slovo. Přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to,...
Jan 3:33...přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný. Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova,...
Jan 7:18...ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného. Mojžíš vám dal...
Jan 7:28...jsem ale sám od sebe. Ten, který poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale ho znám, neboť jsem od...
Jan 8:26...co říci a soudit. Ten, který poslal, je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem slyšel od něj."...
Římanům 3:4...případě! si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš...
2. Korintským 1:18..."ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn...
2. Korintským 6:8...špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |