Povýšené

Hledám varianty 'povýšené' [ povýšeným (2) povýšených (1) povýšený (1) povýšení (3) povýšené (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 22:28...se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožákypovýšené však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou...
2. Samuel 23:1...slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný...
Job 41:26...podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným šelmám kraluje!" Job...
Žalmy 18:28...odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, pohledy povýšených ale ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci,...
Žalmy 75:7...nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je -...
Žalmy 101:5...Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčímPovýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé...
Žalmy 131:1...poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce nadutépovýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho přehnaného se...
Přísloví 6:17...Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnostpovýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce...
Přísloví 21:4...a právo, Hospodin to raději než obětiPovýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích....
Izaiáš 10:12...za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to...
Ezechiel 21:31... nebude jako dřív: Ponížení budou povýšenipovýšení sníženi. Trosky! Trosky! Způsobím trosky jako...
Jakub 1:9... se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |