Používalo

Hledám varianty 'používalo' [ používáte (1) používat (1) používalo (1) používali (2) používají (1) používá (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 44:5...dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pánpoužívá ho k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'"...
Numeri 3:31... stůl, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou...
Numeri 4:12... Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré...
Numeri 4:14...a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho obsluze - pánvice na uhlí, vidlice, lopaty...
2. Královská 12:15...Hospodinova chrámu, zlatého či stříbrnéhoPoužívalo se totiž na platy dělníků, kteří za opravovali...
Izaiáš 32:7... jak by odepřel nápoj žíznivým. Padouch používá podlé podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by...
Izaiáš 65:15... Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: " Panovník Hospodin zahubí!"...
Jeremiáš 23:38...od Hospodina', nuže toto praví HospodinPoužíváte slovaortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta...
Jeremiáš 29:22...popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude používat mezi všemi judskými vyhnanci v Babylonu: " s...

Slova obsahující používalo: nepoužívalo (1) používalo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |