Pouštní

Hledám varianty 'pouštní' [ pouštním (4) pouštních (1) pouštní (7) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 32:10...jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil...
Soudců 8:7..." prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!" Vydal se odtud vzhůru do...
Soudců 8:16...stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním trním a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil...
1. Samuel 23:14...z Keily, ukončil tažení. David pak pobývalpouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád...
2. Královská 3:8...jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele...
1. Letopisů 6:63...Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, Kedemot a Mefaat s jejich pastvinami...
Izaiáš 13:21... nezastaví se tam pastýři. Budou tam uléhat pouštní příšery, domy se zaplní sovami, zabydlí se v nich...
Izaiáš 23:13...lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti , její...
Jeremiáš 13:24...být zlí! "Rozpráším jako plevy unášené pouštním vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřil,...
Jeremiáš 50:39...ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet...
Malachiáš 1:3...mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi,...
Skutky 8:26...k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na...

Slova obsahující pouštní: pouštní (7) pouštních (1) pouštním (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |