Potáhneš

Hledám varianty 'potáhneš' [ potáhnu (2) potáhnou (1) potáhneš (3) potáhneme (1) potáhne (8) potáhl (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
Numeri 4:5...ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou...
Numeri 4:15...věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to...
1. Samuel 28:1..."Musíš počítat s tím, že se mnou do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy...
2. Královská 3:7...Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřilPotáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám to, co ty,"...
2. Královská 3:8... "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom...
2. Královská 12:18...na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny...
2. Letopisů 3:7...a ke zlacení použil parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách...
2. Letopisů 3:8...svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířkuPotáhl ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na...
2. Letopisů 3:9...zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil...
2. Letopisů 18:3...začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král...
Ezechiel 37:6...ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masempotáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy...
Ezechiel 48:8...jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní od východu na západ....
Ezechiel 48:18... Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na...
Amos 4:2...své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na hácích a vaše děti na udicích! Jednu za druhou...
Zachariáš 14:5...mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před...
Lukáš 12:58... snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak  potáhne k soudci, soudce vydá biřici a biřic vsadí do...
Lukáš 14:31...a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se...
Jan 12:32...vyvržen ven. A , budu vyzdvižen od zeměpotáhnu všechny k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |